Wat je moet weten over cohousing

De dag van vandaag is er alsmaar meer aandacht voor alternatieve woonvormen zoals cohousing. Cohousing kan zowel op sociaal als op economisch vlak interessanter zijn dan alleen een woning te huren. Ontdek hier wat je moet weten over deze woonvorm.

 

Wat is cohousing

Cohousing is een vorm van samenwonen waarbij minstens twee gezinnen samenwonen en ze over minimaal één gedeelde ruimte (bv. eetruimte, keuken, tuin, …) en een privégedeelte beschikken.

Cohousers kunnen ervoor kiezen om samen een huis of appartement te huren, maar tegenwoordig bestaan er ook heel wat cohousingprojecten. Deze projecten worden door vastgoedontwikkelaars gericht ontworpen met oog voor samenhuizen.

 

Sociale en economische voordelen van cohousing

Cohousing biedt heel wat voordelen voor huurders van alle leeftijden. Voor twintigers, dertigers, maar ook voor alleenstaande ouders of ouderen.

Enkele voordelen op een rijtje:

  • Je deelt huur-, verbruiks- en inrichtingskosten met huisgenoten.
  • Je krijgt de kans om in een iets grotere of meer luxueuze woning te trekken die normaal niet binnen je budget zou passen.
  • Je kan meer sparen dan wanneer je alleen woont (of betaalt evenveel voor iets groter).
  • Je geniet van zelfstandigheid, zonder je eenzaam te voelen.
  • Je leert nieuwe mensen kennen.

 

Regels die gerespecteerd moeten worden

 

Bij het intrekken in de woning

Als meerdere personen gaan samenwonen is het allereerst van groot belang dat alle partijen als huurder vermeld worden in de huurovereenkomst

Woon je samen met anderen, dan ben je ook verplicht om een ‘medehuurpact’ als bijlage toe te voegen aan je huurcontract. In dit document worden afspraken vastgelegd over de financiële verdeling van de huur, de waarborg, brandverzekering, huishoudelijke taken, enzoverder. Door deze afspraken zwart op wit neer te schrijven, worden discussies vermeden en kan er op een aangename manier samengewoond worden.

Tot slot moeten alle personen zich verplicht domiciliëren op het adres in kwestie.

 

Bij het vertrek van een huurder

Wanneer een van de huurders wil vertrekken, dient deze persoon een aangetekende opzegbrief te bezorgen aan de eigenaar van het pand. Op dat moment gaat de opzegtermijn van minimaal drie maanden in. In het geval van een vervroegde opzeg, dient de vertrekkende huurder een nieuwe huurder aan te brengen. 

De uitgaande plaatsbeschrijving vindt plaats op de datum waarop de vertrekkende huurder de woning verlaat. Hierbij wordt een beschrijving gemaakt van het volledige pand, inclusief de gemeenschappelijke delen.

De kosten van de plaatsbeschrijving en het nieuwe huurcontract worden betaald door de nieuwe en vertrekkende huurder.

 

Bij de intrek van een nieuwe huurder

Wanneer een nieuwe huurder wordt verkozen, moet deze voorgesteld worden aan de eigenaar van het pand. De eigenaar beslist dan of de kandidaat-huurder wordt goedgekeurd of niet.

Wanneer deze persoon intrekt, dient er een nieuw huurcontract opgesteld te worden tussen de eigenaar, de nieuwe en de bestaande huurder(s). De nieuwe huurder gaat een contract van minimaal één jaar aan en dient te bewijzen dat hij of zij in staat is de maandelijkse kosten te betalen.

 

Cohousing, een formule die in de lift zit

Gemeenschappelijk wonen wint alsmaar meer aan populariteit. In Brussel kwamen er tussen 2010 en 2018 maar liefst 49 cohousingprojecten bij, wat gelijkstaat aan bijna 1.000 appartementen

Vooral ouderen tonen veel interesse in deze woonvorm, maar ook jonge gezinnen kiezen steeds vaker voor cohousing. De reden voor deze stijgende interesse is tweeledig: enerzijds is er steeds meer vraag naar woningen in Brussel, anderzijds zijn er veel mensen voor wie een eigen woning of appartement financieel niet haalbaar is.

Heb je interesse om samen met vrienden of kennissen aan cohousing te doen? Ontdek dan ons aanbod appartementen in Brussel en Antwerpen.

 

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven via e-mail over het laatste nieuws van onze huurappartementen? Schrijf u dan in op onze nieuwsbrief!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.